Đề khảo sát Vật lý 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc

Như vậy chúng ta đã đi qua một 1/2 chặng đường của giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, còn khoảng 2 tháng nữa là kỳ thi học kỳ 2 môn Vật lý 11 sẽ diễn ra. Và trong tuần vừa qua, trường THPT Lê Xoay, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Vật lý 11 lần thứ 2 năm học 2018 – 2019, đánh dấu giai đoạn giữa học kỳ 2, nắm rõ chất lượng học tập môn Vật lý của học sinh khối 11, đồng thời cũng là điều kiện để các em tiếp tục trui rèn nâng cao kiến thức môn Vật lý 11.

Mô tả sơ lược về đề thi: Đề khảo sát Vật lý 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc có mã đề 132, đề gồm 05 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài thi Vật lý trong 50 phút, THI247.com đã cung cấp sẵn đáp án của đề thi để các em có thể tự tra cứu kết quả sau khi thử sức với đề thi này.

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm các đề thi KSCL Vật lý 11 được chia sẻ trên THI247.com để có sự chuẩn bị tốt cho các kỳ thi giữa học kỳ 2 Vật lý 11, kiểm tra định kỳ Vật lý 11.

Trích dẫn đề khảo sát Vật lý 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc:
+ Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ?
A. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch. B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.
C. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch. D. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.
+ Có 2 quả cầu trên mặt phẳng ngang . Qủa cầu một chuyển động với vận tốc 4m/s đến va chạm với quả cầu hai đang nằm yên. Sau va chạm 2 quả cầu cùng chuyển động theo hướng cũ của quả cầu một với vận tốc 2m/s. Tính tỉ số khối lượng của 2 quả cầu.
+ Một electron chuyển động cùng hướng với đường sức của một điện trường đều rất rộng có cường độ 364V/m. Electron xuất phát từ điểm M với độ lớn vận tốc 3,2.106 m/s. Cho biết điện tích và khối lượng của electron lần lượt là: -1,6.10-19C và m = 9,1.10-31kg. Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc electron trở về điểm M là?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan