Đề khảo sát Vật lí 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 đề khảo sát Vật lí 11 lần 3 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, kỳ thi nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Vật lí của học sinh khối 11 trong giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Đề khảo sát Vật lí 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 701, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan với 40 câu Vật lí 11, học sinh làm bài khảo sát Vật lí 11 trong khoảng thời gian 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Vật lí 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Phát biểu nào sau đây về thấu kính mỏng là không chính xác?
A. Thấu kính có một mặt lõm, một mặt lồi là thấu kính phân kỳ.
B. Thấu kính có một mặt lồi, một mặt phẳng là thấu kính hội tụ.
C. Thấu kính có một mặt lõm, một mặt phẳng là thấu kính phân kỳ.
D. Thấu kính có hai mặt lồi là thấu kính hội tụ.
+ Đường sức điện trường không có tính chất nào trong các tính chất sau?
A. Các đường sức điện trường không cắt nhau.
B. Tại mỗi điểm trong điện trường ta chỉ vẽ được một đường sức.
C. Nơi nào có cường độ điện trường lớn thì đường sức được vẽ dày và ngược lại.
D. Các đường sức điện là các đường cong kín.
+ Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.
B. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.
C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.
D. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan