Đề khảo sát lần 2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019, THI247.com giới thiệu đến các em nội dung và đáp án đề khảo sát lần 2 Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh. Lý do THI247.com chọn đề thi Tiếng Anh này để giới thiệu đến các em là bởi đây là một đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh với cấu trúc đề đúng chuẩn, độ khó của đề phù hợp với đại đa số đối tượng học sinh từ lớp cơ bản đến lớp chuyên.

Hy vọng thông qua việc thử sức với đề khảo sát lần 2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh, các em sẽ củng cố và nâng cao các kiến thức Tiếng Anh của bản thân, rút ra những kinh nghiệm hữu ích cho kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019.

Trích dẫn đề khảo sát lần 2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Dr. Harris might become the next head of surgery at St. Mary’s Hospital. Dr. Bentley has a chance too, but those are the only two in the running.
A. Neither Dr. Harris nor Dr. Bentley will become the next head of surgery at St. Mary’s Hospital.
B. Maybe either Dr. Harris or Dr. Bentley will become the next head of surgery at St. Mary’s Hospital.
C. both Dr. Harris or Dr. Bentley will become the next head of surgery at St. Mary’s Hospital.
D. Either Dr. Harris or Dr. Bentley will become the next head of surgery at St. Mary’s Hospital.
+ We have been friends for years. It is quite easy to share secrets between us.
A. We have been friends so that it is quite easy to share secrets between us.
B. Having been friends for years, we find it quite easy to share secrets between us.
C. Being friends for years, we find it quite easy to share secrets.
D. We find it quite easy to share secrets, being friends for years.
+ Which sentence below best expresses the essential information in the highlighted sentence in the passage?
A. There are two essential forms of light pollution: one invades nature and the other is and excessive quantity within a building.
B. There is a disproportionate amount of light in cities, with the indoors having more light than the outdoors.
C. The excessive amount of light in natural surroundings is the worst form of light pollution.
D. The most destructive forms of light pollution are those that affect organisms both indoors and outdoors.
Tải tài liệu