Đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Kỳ nghỉ hè năm 2019 kéo dài 2 tháng đã kết thúc, một năm học mới lại đến. Với mục đích giúp các em học sinh khối 12 ôn tập lại các kiến thức môn Tiếng Anh lớp 11 mà các em đã được học từ năm học trước, nhằm tạo nền tảng kiến thức Tiếng Anh vững chắc trước khi tìm hiểu các kiến thức Tiếng Anh 12 trong năm học 2019 – 2020, vừa qua, trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2019 – 2020 môn Tiếng Anh 12 lần 1 dành cho toàn bộ học sinh lớp 11 lên lớp 12 của nhà trường.

Đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh với toàn bộ các câu thuộc nội dung chương trình Tiếng Anh lớp 11, đề thi được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan với tổng cộng 50 câu, thời gian làm bài khảo sát 60 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn các câu hỏi khó.

Trích dẫn một số câu trong đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ The wedding took place last Friday. Only members of the family were invited.
A. The wedding, where only members of the family were invited to, took place last Friday.
B. Only members of the family were invited to the wedding, which took place last Friday.
C. The wedding, where only members of the family were invited to, took place last Friday.
D. The wedding took place last Friday, when only members of the family were invited to.
+ She phoned him early in the morning. She didn’t want him to forget to bring along the document.
A. She phoned him early in the morning so that she wanted him to bring along the document.
B. She phoned him early in the morning when she didn’t want him to bring along the document.
C. She phoned him early in the morning so that he would not forget to bring along the document.
D. She phoned him early in the morning though she didn’t want him to forget to bring along the document.
+ Which is NOT true about ancient Roman laws?
A. The Law of the Twelve Tables was the Romans’ frst legal text.
B. Many laws were about how people interacted.
C. Modern lawyers are influenced by Roman laws.
D. Ancient Roman laws were not very concerned with property.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan