Đề khảo sát lần 2 Tiếng Anh 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

Chỉ còn đúng 03 tháng nữa là kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sẽ diễn ra, thời gian ôn tập không còn nhiều, đây là thời điểm các bạn cần tập trung thử sức với các đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh.

THI247.com giới thiệu đến các bạn đề khảo sát lần 2 Tiếng Anh 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát lần 2 Tiếng Anh 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Which of the following best serves as the title for the passage?
A. Oxford University in an Attempt to Protect an Endangered Species.
B. Oxford University to Launching a Campaign to Raise Public Awareness of Rhinoceros.
C. Oxford University Pondering Changes to Fertilizing Techniques.
D. Oxford University Holding a Public Appealto Raise the Animal Protection Fund.
+ During rush hours, travelling by car is slower than travelling by motorbike.
A. During rush hours, travelling by car is faster than travelling by motorbike.
B. During rush hours, travelling by motorbike is faster than travelling by car.
C. During rush hours, travelling by car is as slow as travelling by motorbike.
D. During rush hours, travelling by motorbike is slower than travelling by car.
+ The taxi driver ignored the stop sign. Then, he crashed his vehicle.
A. If the taxi driver ignored the stop sign, he crashed his vehicle.
B. Unless the taxi driver paid attention to the stop sign, he would have crashed his vehicle.
C. The taxi driver would not have crashed his vehicle if he had taken notice of the stop sign.
D. The taxi driver didn’t ignore the stop sign, or he would not have crashed his vehicle.

[ads]


Tải tài liệu