Đề khảo sát Lịch sử 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 đề khảo sát Lịch sử 11 lần 3 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, kỳ thi nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Lịch sử của học sinh khối 11 trong giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Đề khảo sát Lịch sử 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 801, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan với 40 câu Lịch sử 11, học sinh làm bài khảo sát Lịch sử 11 trong khoảng thời gian 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Lịch sử 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Đặc điểm nào sau đây không thuộc giai đoạn thứ nhất của phong trào Cần vương?
A. Phong trào quy tụ thành các trung tâm khởi nghĩa lớn, phát triển theo chiều sâu.
B. Thu hút nhiều thành phần, tầng lớp tham gia.
C. Diễn ra sôi nổi, liên tục trên phạm vi rộng lớn.
D. Đặt dưới sự lãnh đạo của vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết.
+ Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII là?
A. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
B. Xóa bỏ các trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản.
C. Đáp ứng quyền lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới.
D. Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới.
+ Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là?
A. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính của xã hội tư bản: công nghiệp và thương nghiệp.
B. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân.
C. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu.
D. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.