Đề thi KSCL Lịch sử 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Để giúp bạn đọc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 2 (HK2) môn Lịch sử 11, THI247.com giới thiệu đến các bạn nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi KSCL Lịch sử 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề thi KSCL Lịch sử 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Đâu là nguyên nhân thất bại của phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Còn tự phát, phân tán, chưa có một tổ chức, lãnh đạo thống nhất.
B. Không lôi kéo được đông đảo nhân dân lao động tham gia.
C. Nội bộ những ngừoi lãnh đạo có sự chia rẽ, mất đoàn kết.
D. Sự xung đột gay gắt giữa hai dân tộc Cam-pu-chia và Lào.
+ Sau năm 1884 tính chất xã hội Việt Nam thay đổi:
A. từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội tư bản chủ nghĩa.
B. từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến.
C. từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến.
D. từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội thuộc địa, Phong kiến.
+ Hiện nay, Việt Nam áp dụng được bài học kinh nghiệm gì của Nhật Bản trong cải cách Minh Trị trên lĩnh vực giáo dục?
A. Chú trọng dạy nghề cho thanh niên.
B. Mở rộng hệ thống trường học.
C. Cử những học sinh giỏi đi thi với các nước phương Tây.
D. Chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật.

[ads]


Tải tài liệu