Đề thi định kỳ Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh

Đề thi định kỳ Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh nằm trong bài thi khảo sát chất lượng đầu năm của nhà trường, nhằm kiểm tra lại các kiến thức Lịch sử đã học của học sinh sau giai đoạn nghỉ hè kéo dài, và tạo bàn đạp để khởi động năm học mới. Đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 3 câu hỏi, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có hướng dẫn trả lời.

Trích dẫn đề thi định kỳ Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh:
+ Trình bày hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới? Em có nhận xét gì về Chính sách kinh tế mới? Theo hiểu biết của em, Đảng cộng sản Việt Nam có vận dụng chính sách này trong thời kì Đổi mới không?
+ Nêu vai trò của Lênin trong và sau Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã để lại những bài học kinh nghiệm gì đối với cách mạng Việt Nam?
+ Trình bày nội dung cơ bản, tính chất và ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị (1868)?

XEM TRỰC TUYẾN