Đề khảo sát Vật lí 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Kỳ nghỉ hè năm 2019 kéo dài 2 tháng đã kết thúc, một năm học mới lại đến. Với mục đích giúp các em học sinh khối 12 ôn tập lại các kiến thức môn Vật lí lớp 11 mà các em đã được học từ năm học trước, nhằm tạo nền tảng kiến thức Vật lí vững chắc trước khi tìm hiểu các kiến thức Vật lí 12 trong năm học 2019 – 2020, vừa qua, trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2019 – 2020 môn Vật lí 12 lần 1 dành cho toàn bộ học sinh lớp 11 lên lớp 12 của nhà trường.

Đề khảo sát Vật lí 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh với toàn bộ các câu thuộc nội dung chương trình Vật lí lớp 11, đề thi được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan với tổng cộng 40 câu, thời gian làm bài khảo sát 50 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn các câu vận dụng.

Trích dẫn một số câu trong đề khảo sát Vật lí 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Hai điện tích điểm q1 = –9 µC, q2 = 4 µC đặt lần lượt tại A, B cách nhau 20 cm. Vị trí điểm M trong điện trường mà tại đó cường độ điện trường tại đó triệt tiêu.
A. nằm trên đoạn AB, cách B một đoạn 8 cm.
B. nằm trên đường thẳng AB, phía ngoài AB, gần đầu B, cách B một đoạn 40 cm.
C. là trung điểm của đoạn AB.
D. nằm trên đường thẳng AB, phía ngoài AB, gần đầu A, cách A một đoạn 40 cm.
+ Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không.
A. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.
B. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
D. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
+ Tìm nhận xét đúng?
Đối với thấu kính phân kì, ảnh của vật thật qua thấu kính:
A. luôn là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
B. có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật.
C. luôn là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
D. luôn là ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.