Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc mã đề 132 gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 2 bài tập tự luận, học sinh làm bài trong 45 phút, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc:
1. Sự điện li.
– Phân biệt chất điện li mạnh, chất điện li yếu.
– Viết phương trình điện li.
– Tính nồng độ các ion trong dung dịch chất điện li.
2. Axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối.
– Nhận ra axit, bazơ hiđroxit lưỡng tính, axit nhiều nấc.
– Phản ứng axit với bazơ khi trộn.
– Viết phương trình phản ứng của hiđroxit lưỡng tính.
3. pH của dung dịch.
– Quan hệ giữa môi trường và pH.
– Tính pH đơn giản.
– Tính pH khi [H+] = a.10^-b.
4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện li.
– Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion.
– Viết phương trình phân tử, ion thu gọn.

XEM TRỰC TUYẾN