Đề kiểm tra giữa HK1 Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau hai tháng kể từ thời điểm bắt đầu chương trình học, giáo viên bộ môn Lịch sử 12 và ban giám hiệu nhà trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức kì kiểm tra giữa học kì 1 Lịch sử 12 năm học 2019 – 2020, qua đó nắm được chất lượng học tập Lịch sử của học sinh khối 12 theo từng giai đoạn.

Để giúp các em có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra Lịch sử 12 quan trọng này, THI247.com giới thiệu đến các em đề kiểm tra giữa HK1 Lịch sử 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – thành phố Hồ Chí Minh, đề kiểm tra có hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM:
+ Yếu tố nào sau đây khiến bản đồ chính trị thế giới có sự thay đổi to lớn và sâu sắc sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Các quốc gia độc lập ngày càng tích cực tham gia vào đời sống chính trị thế giới.
B. Thắng lợi của các nước Á, Phi, Mỹ La tinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
C. Tác động của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật.
D. Những thành tựu to lớn trong xây dựng đất nước của nhiều quốc gia trên thế giới.
+ Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. một trật tự được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận, các dân tộc thuộc địa.
B. một trật tự có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe TBCN – XHCN.
C. một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở những nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước tư bản.
D. một thế giới hoàn toàn do CNTB thao túng.
+ Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào sau đây của Liên Hợp Quốc để giải quyết vần đề Biển Đông?
A. Bình đẳng chu quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).
C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
D. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan