Đề kiểm tra Hóa học 12 hệ số 2 bài 1 năm 2018 – 2019 trường Quốc tế Á Châu – TP. HCM

Đề kiểm tra Hóa học 12 hệ số 2 bài 1 năm 2018 – 2019 trường Quốc tế Á Châu – TP. HCM mã đề 132 gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, đây là đề kiểm tra 1 tiết nhằm đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức môn Hóa học của học sinh khối 12, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra Hóa học 12 hệ số 2 bài 1 năm 2018 – 2019 trường Quốc tế Á Châu – TP. HCM:
+ Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Viết phương trình hóa học xảy ra. Tìm giá trị của m?
+ Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch dài, không phân nhánh.
B. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
C. Chất béo không tan trong nước.
D. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
+ Câu khẳng định nào sau đây đúng?
A. Glucoz và fructoz đều là hợp chất đa chức.
B. Saccaroz và mantoz là đồng phân của nhau
C. Tinh bột và xenluloz là đồng phân của nhau vì đều có thành phần phân tử là (C6H10O5)n.
D. Tinh bột và xenluloz đều là polisaccarit, xenlluloz dễ kéo thành tơ nên tinh bột cũng dễ kéo thành tơ.