Đề kiểm tra lần 1 Địa lí 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

THI247.com chia sẻ đến bạn đọc đề kiểm tra lần 1 Địa lí 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh, kỳ thi nhằm đánh giá chất lượng dạy và học môn Địa lí lớp 12 và nằm trong kế hoạch ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm học 2019 – 2020, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra lần 1 Địa lí 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Cho biểu đồ. (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016 – NXB Thống kê 2017). Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô, điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 – 2015.
B. Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng dầu thô, điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 – 2015.
C. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 – 2015.
D. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô, điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 – 2015.
+ Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007?
A. Khách nội địa tăng nhanh hơn khách quốc tế. B. Doanh thu tăng liên tục qua các năm.
C. Khách nội địa tăng chậm hơn khách quốc tế. D. Khách nội địa đông hơn khách quốc tế.
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007?
A. Tỉ trọng nông nghiệp tăng, lâm nghiệp và thủy sản tăng.
B. Tỉ trọng nông nghiệp giảm, lâm nghiệp và thủy sản tăng.
C. Tỉ trọng nông nghiêp tăng, lâm nghiệp và thủy sản giảm.
D. Tỉ trọng nông nghiệp và lâm nghiệp giảm, thủy sản tăng.

[ads]


Tải tài liệu