Đề kiểm tra Địa lý 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh

Đồng hành cùng các bạn trong quá trình chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm học 2019 – 2020, THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề kiểm tra Địa lý 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh.

Trích dẫn đề kiểm tra Địa lý 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh:
+ Lao động nước ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực Nhà nước sang khu vực khác chủ yếu do:
A. các chính sách tinh giảm biên chế của nhà nước.
B. kinh tế từng bước chuyển sang cơ chế thị trường.
C. tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
D. thực hiện nền kinh tế mở, thu hút đầu tư nước ngoài.
+ Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ trọng sản lượng thủy sản nước ta trong giai đoạn 2005 – 2015?
A. Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chậm hơn khai thác.
B. Sản lượng thủy sản khai thác tăng chậm hơn tổng sản lượng cả nước.
C. Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.
D. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.
+ Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Diện tích gieo trồng lúa phân theo các vụ ở nước ta.
B. Quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng lúa phân theo các vụ ở nước ta.
C. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng lúa phân theo các vụ ở nước ta.
D. Chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng lúa phân theo các vụ ở nước ta.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan