Đề KSCL Địa lí 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề KSCL Địa lí 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh.

+ Sự khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta thể hiện qua nội dung nào sau đây?
+ Để hạn chế xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi cần thực hiện biện pháp kỹ thuật canh tác nào sau đây?
+ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng về đặc điểm phân bố của các tỉnh có số lượng đàn bò lớn hơn đàn trâu (năm 2007)?

[ads]