Đề kiểm tra lần 1 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

THI247.com chia sẻ đến bạn đọc đề kiểm tra lần 1 Hóa học 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh, kỳ thi nhằm đánh giá chất lượng dạy và học môn Hóa học lớp 12 và nằm trong kế hoạch ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm học 2019 – 2020, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra lần 1 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Dữ kiện thực nghiệm nào không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ?
A. Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO.
B. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiêt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.
C. Lên men thành ancol etylic.
D. Khử hoàn toàn glucozơ thu được hexan.
+ Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm.
B. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.
C. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước.
D. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng HCl.
+ X là một a-amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH). Cho 0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol NaOH vào Y sau phản ứng đem cô cạn thu được 7,895 gam chất rắn. Chất X là?