Đề kiểm tra lần 1 Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

THI247.com chia sẻ đến bạn đọc đề kiểm tra lần 1 Lịch sử 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh, kỳ thi nhằm đánh giá chất lượng dạy và học môn Lịch sử lớp 12 và nằm trong kế hoạch ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2019 – 2020, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra lần 1 Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Sự kiện nào sau đây đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước thuộc địa.
B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công và việc thành lập nhà nước Xô viết.
C. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và hậu quả của nó.
D. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân ở các nước tư bản.
+ Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. bị các nước tư bản Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn.
B. sự chênh lệch giữa những người giàu có và những người nghèo ngày càng lớn.
C. phát triển nhanh nhưng không ổn định, gắn liền với những đợt suy thoái ngắn.
D. vị trí kinh tế của Mĩ ngày càng giảm sút nhanh chóng trên phạm vi toàn thế giới.
+ Thách thức lớn nhất Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa là gì?
A. Sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường quốc tế. B. Trình độ của người lao động còn thấp.
C. Chưa tận dụng tốt nguồn vốn và kĩ thuật từ bên ngoài. D. Trình độ quản lí còn thấp.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan