Đề khảo sát lần 2 Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

Chỉ còn đúng 03 tháng nữa là kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sẽ diễn ra, thời gian ôn tập không còn nhiều, đây là thời điểm các bạn cần tập trung thử sức với các đề thi thử THPTQG môn Lịch sử.

THI247.com giới thiệu đến các bạn đề khảo sát lần 2 Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát lần 2 Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930- 1931 là?
A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. B. “Tự do dân chủ” và “cơm áo hòa bình”.
C. “Giải phóng dân tộc” và “tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian”. D. “Chống đế quốc” và “Chống phát xít, chống chiến tranh”.
+ Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian:
1. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son tại cảng Sài Gòn. 2. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.
3. Nguyễn Ái Quốc dự hội nghị Quốc tế Nông dân. 4. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Trung Quốc.
+ Mục đích chính của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai do thực dân Pháp tiến hành ở Đông Dương là?
A. thu hồi vốn đầu tư từ lần khai thác thứ nhất. B. củng cố sự lệ thuộc của Việt Nam vào nước Pháp.
C. thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam. D. bù đắp thiệt hại của nước Pháp do chiến tranh gây ra.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan