Đề kiểm tra Lịch sử 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh

Đồng hành cùng các bạn trong quá trình chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm học 2019 – 2020, THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề kiểm tra Lịch sử 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh.

Trích dẫn đề kiểm tra Lịch sử 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh:
+ Sau chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, quân đội ta đã
A. thực hiện phương châm đánh nhanh thắng nhanh.
B. giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
C. chuyển sang tiến hành kháng chiến trường kì.
D. thực hiện các cuộc tiến công quân sự lớn trong phạm vi cả nước.
+ Việc Trung Quốc, Liên Xô, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận, đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương từ năm 1950 đã:
A. gây nhiều khó khăn cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
B. tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
C. làm cho cuộc chiến tranh Đông Dương ngày càng chịu sự tác động của hai phe.
D. phá được thế bao vây Việt Bắc của Pháp trong kế hoạch Rơve.
+ Sự kiện nào thể hiện “Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam.”?
A. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn (8 -1925).
B. Tiếng bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái ở Quảng Châu (6 -1924).
C. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).
D. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vécxai (6 -1919).

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan