Đề KSCL đội tuyển HSG Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề KSCL đội tuyển HSG Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, đề thi gồm 01 trang với 10 câu tự luận môn Toán, thời gian làm bài 180 phút, kỳ thi nhằm kiểm tra chất lượng đội tuyển học sinh giỏi Toán 12 của nhà trường trước khi các em bước vào kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi Toán 12 cấp tỉnh của sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề KSCL đội tuyển HSG Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn y + z = x(y^2 + z^2).Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.
+ Giải phương trình cosx = (cos3x/4)^2.
+ Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau sao cho trong đó có mặt đồng thời ba chữ số 0, 1, 2.

[ads]