Đề thi HSG Toán 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi cấp trường môn Toán 12 lần 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, kỳ thi nhằm giúp kiểm tra và nâng cao chất lượng đội tuyển HSG Toán 12 của nhà trường.

Đề thi HSG Toán 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc gồm có 02 trang, đề gồm 10 câu tự luận, thời gian làm bài 180 phút, đề thi có hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề thi HSG Toán 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
+ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên [2;+∞).
+ Cho hàm số có đồ thị là (C). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho góc giữa hai đường thẳng OA, OB bằng 45 độ.
+ Cho dãy số (un) có số hạng tổng quát. Tính giới hạn.

[ads]