Đề KSCL Hóa học 10 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

THI247.com chia sẻ đến đọc giả nội dung đề KSCL Hóa học 10 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn học sinh khối 10 vừa hoàn thành kỳ thi học kỳ 1 Hóa học 10, bắt đầu học kỳ 2 và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán năm 2019, đây là giai đoạn quan trọng mà nhiều trường lựa chọn để tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Hóa học 10.

Đề KSCL Hóa học 10 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh có mã đề 139, đề gồm 03 trang với 40 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài khảo sát trong thời gian 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Hóa học 10 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Trong một nhóm A ( trừ nhóm VIIIA ) theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì?
A. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.
B. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.
C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.
D. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.
+ Phát biểu nào dưới đây sai:
A. Phân tử CO2 phân cực. B. Liên kết giữa C và O trong phân tử CO2 là liên kết cộng hóa trị có cực.
C. Phân tử CO2 có cấu tạo thẳng. D. Trong phân tử CO2, cộng hóa trị của C là 4.
+ Hòa tan hết 7,8 gam hỗn hợp Mg và Al trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 7,0 gam so với ban đầu. Số mol axít đã phản ứng là?