Đề KSCL Tiếng Anh 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 đề KSCL Tiếng Anh 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kỳ 2 của năm học 2018 – 2019, đề có mã 101 gồm 04 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài kiểm tra Tiếng Anh là 60 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Tiếng Anh 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ It is said that she has met her mother several times.
A. It is said that her mother has been met several times. B. She is said to have met her mother several times.
C. She is said that her mother has been met several times. D. People said that her mother has met several times.
+ David had taken an active part in the Green Summer activities. He was rewarded for that.
A. David took an active part in Summer activities, he awarded for it.
B. After taken an active part in the Summer activities, David was awarded.
C. Having been taken an active part in the Summer activities, David was awarded.
D. David was rewarded for having taken an active part in the Summer activities.
+ The author mentions the sources of energy such as wind, steam, petrol in the first paragraph to.
A. discuss which source of energy can be a suitable alternative to electricity.
B. suggest that electricity should be alternated with safer sources of energy.
C. emphasize the usefulness and adaptability of electricity.
D. imply that electricity is not the only useful source of energy.