Đề KSCL Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

Vừa qua, trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Toán ở cả ba khối 10, 11 và 12, đây là một kỳ thi thường niên được chức trong giai đoạn giữa học kỳ 1 của năm học nhằm lấy điểm hệ số 2 để làm tiêu chí đánh giá và xếp loại, đồng thời có thể phát hiện được những em học sinh giỏi môn Toán 11 để bổ sung vào đội tuyển học sinh giỏi Toán của nhà trường, ngoài ra, giáo viên và nhà trường sẽ có những thay đổi tích cực trước khi bước vào giai đoạn mới của năm học.

Đề KSCL Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1 gồm 1 trang với 10 câu tự luận, học sinh sẽ có 90 phút để làm bài. THI247.com đã đính kèm sẵn hướng dẫn làm bài và thang điểm ở cuối đề thi để các em có thể tự kiểm tra khả năng của mình tại nhà, từ đó có thể hoàn thành tốt kỳ thi tương tự ở trường.

[ads]


Tải tài liệu