Đề thi KSCL lần 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Như vậy, các em học sinh khối 11 đã trãi qua một nửa khoảng thời gian của học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, đó là một quãng thời gian khá dài, và yêu cầu có một kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán đối với học sinh khối 11 là hết sức cần thiết, nhằm kiểm tra lại các kiến thức Toán 11 mà các em đã tiếp thu được trong khoảng 2 tháng vừa qua, điểm số trong kỳ thi KSCL Toán 11 giữa học kỳ 2 sẽ được tính điểm hệ số 2 như các bài kiểm tra 1 tiết Toán 11, có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập môn Toán 11 của các em.

Và để hỗ trợ các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Toán 11 này, THI247.com giới thiệu đến các em đề thi KSCL lần 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, đây là một đề thi khá hay, bám sát yêu cầu đối với học sinh khối 11 hệ THPT, đề có mã 132 với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài thi KSCL Toán 11 là 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL lần 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Cho hình bình hành ABCD, M là một điểm thay đổi trên cạnh AB. Phép tịnh tiến theo vectơ BC biến điểm M thành điểm M′ thì:
A. Điểm M′ trùng với điểm M. B. Điểm M′ là trung điểm cạnh CD .
C. Điểm M′ nằm trên cạnh BC. D. Điểm M′ nằm trên cạnh DC.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
A. IJ song song với CD. B. IJ chéo CD. C. IJ cắt AB. D. IJ song song với AB.
+ Cho hàm 2018f(x). Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm 2018 liên tục tại mọi điểm trừ các điểm thuộc khoảng (−3;3).
B. Hàm 2018 liên tục trên R.
C. Hàm 2018 liên tục tại mọi điểm trừ điểm x = 3.
D. Hàm 2018 liên tục tại mọi điểm trừ điểm x = −3.
Tải tài liệu