Đề KSCL Vật lý 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

THI247.com chia sẻ đến đọc giả nội dung đề KSCL Vật lý 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn học sinh khối 11 vừa hoàn thành kỳ thi học kỳ 1 Vật lý 11, bắt đầu học kỳ 2 và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán năm 2019, đây là giai đoạn quan trọng mà nhiều trường lựa chọn để tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Vật lý 11.

Đề KSCL Vật lý 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh có mã đề 132, đề gồm 03 trang với 40 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài khảo sát trong thời gian 50 phút, đề nhằm giúp giáo viên bộ môn Vật lý nắm rõ chất lượng học tập môn Vật lý 11 trước thời điểm các em chuẩn bị nghỉ lễ kéo dài, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Vật lý 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân dung dịch
A. axit có anốt làm làm bằng kim loại. B. muối của kim loại có anốt làm bằng kim loại khác.
C. muối của kim loại có anốt làm bằng kim loại đó. D. muối, axit, bazơ có anốt làm bằng kim loại.
+ Một electron được bắn vào điện trường đều có cường độ E = 100 V/m với vận tốc ban đầu là 2.106 m/s và theo phương vuông góc với đường sức điện. Sau thời gian 10–7 s thì độ lớn vận tốc của electron trong điện trường xấp xỉ là?
+ Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Nếu A nhiễm điện dương thì kết luận nào sau đây là đúng?
A. B, D nhiễm điện âm; C nhiễm điện dương. B. B nhiễm điện âm; C, D nhiễm điện dương.
C. B, D nhiễm điện dương; C nhiễm điện âm. D. B, C nhiễm điện âm; D nhiễm điện dương.