Đề KSCL Vật lý 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 đề KSCL Vật lý 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kỳ 2 của năm học 2018 – 2019, đề có mã 101 gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài kiểm tra Vật lý là 60 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Vật lý 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hai dòng điện thẳng song song ngược chiều hút nhau, cùng chiều đẩy nhau.
B. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ của hai dòng điện.
C. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có phương nằm trong mặt phẳng hai dòng điện và vuông góc với hai dòng điện.
D. Hai dòng điện thẳng song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều đẩy nhau.
+ Khi tăng nhiệt độ của một kim loại sẽ làm tăng điện trở của kim loại này, nguyên nhân gây ra hiện tượng này là:
A. Số lượng va chạm của các electron dẫn với các ion ở nút mạng trong tinh thể tăng.
B. Số nguyên tử kim loại bên trong mạng tinh thể tăng.
C. Số ion ở nút mạng bên trong mạng tinh thể tăng.
D. Số electron dẫn bên trong mạng tinh thể giảm.
+ Hai bóng đèn Đ1 (220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì:
A. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.
B. điện trở của bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở của bóng đèn Đ1.
C. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1.
D. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan