Đề thi KSCL lần 3 Vật lí 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng học tập thường xuyên môn Vật lí của học sinh lớp 11, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần thứ 3 môn Vật lí 11 năm học 2018 – 2019, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Đề thi KSCL lần 3 Vật lí 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc có mã đề 132, đề thi gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm Vật lí, bao quát toàn bộ nội dung chương trình Vật lí lớp 11, thời gian học sinh làm bài khảo sát là 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL lần 3 Vật lí 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Chọn câu sai ? Từ trường tồn tại ở gần:
A. một nam châm. B. một thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát.
C. dây dẫn có dòng điện. D. chùm tia điện tử.
+ Câu phát biểu nào sau đây chưa đúng?
A. Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức.
B. Đường sức của điện trường tĩnh không khép kín.
C. Các đường sức của điện trường không cắt nhau.
D. Đường sức của điện trường bao giờ cũng là đường thẳng.
+ Khi vật ở xa tiến lại gần mắt mà mắt vẫn nhìn rõ vật thì?
A. tiêu cự của thủy tinh thể giảm xuống.
B. tiêu cự của thủy tinh thể tăng lên.
C. khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc tăng.
D. khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc giảm.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan