Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Thời điểm giữa học kỳ 1 của năm học là thời điểm nhiều trường chọn để bắt đầu tổ chức các kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Toán, bởi vì lúc này, các em đã nắm được một phần kiến thức môn Toán 12, và việc bắt đầu sớm như vậy sẽ luôn là lợi thế, để các em có được sự chuẩn bị tốt nhất.

THI247.com chia sẻ đến các em đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết rằng đường thẳng SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 60◦. Thể tích khối chóp S.ABC bằng?
+ Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 6; 8. Từ các chữ số đó lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau sao cho luôn có mặt chữ số 4?
+ Có bao nhiêu giá trị thực của m để đồ thị hàm số y = x3 − 3mx2 + 4m3 có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x?