Đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa lí trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa lí trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh, đây là tư liệu ôn tập hữu ích cho các bạn khi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa lí sẽ diễn ra.

Trích dẫn đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa lí trường THPT Quế Võ 3 – Bắc Ninh:
+ Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 và kiến thức đã học, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với chế độ nhiệt của nước ta?
A. Nhiệt độ trung bình tháng I miền Bắc thấp hơn nhiều so với miền Nam.
B. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần, đều dặn từ Bắc vào Nam.
C. Nhiệt độ trung bình tháng VII trên cả nươc gần như xấp xỉ nhau.
D. Nhiệt độ trung bình tháng VII ở Bắc Trung bộ và đồng bằng Bắc bộ cao hơn cả nước.
+ Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp nước ta chịu ảnh hưởng cơ bản của:
A. thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và sự đa dạng của các thành phần tự nhiên.
B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa phân hóa theo Bắc – Nam và theo độ cao địa hình.
C. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa thành các mùa trong năm.
D. vị trí nước ta nằm ở nơi giao thoa giữa các luồng di cư của các loài sinh vật.
+ Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với diện tích và sản lượng lúa của các vùng ở nước ta năm 2018?
A. Sản lượng lúa của Trung du và miền núi Bắc Bộ nhiều hơn Tây Nguyên 2,71 lần.
B. Diện tích lúa của Trung du và miền núi Bắc Bộ nhiều hơn Đông Nam Bộ 360000 ha.
C. Sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn 4,0 lần Đồng bằng sông Hồng.
D. Diện tích lúa của Đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn 4,0 lần Đồng bằng sông Hồng.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan