Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lí sở GD&ĐT Cà Mau

Dựa trên ma trận đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa lí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã biên soạn và tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa lí.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lí sở GD&ĐT Cà Mau.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lí sở GD&ĐT Cà Mau:
+ Cho biểu đồ: Khối lượng vận chuyển hàng hóa nước ta giai đoạn 1995 – 2018. Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tỉ trọng khối lượng vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình giao thông.
B. Tốc độ tăng khối lượng vận chuyển hàng hóa của các ngành giao thông.
C. Quy mô, cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa của các ngành giao thông.
D. Quy mô khối lượng vận chuyển hàng hóa của các ngành giao thông.
+ Chất lượng nguồn lao động của nước ta ngày càng được nâng cao nhờ
A. số người làm việc trong các công ty liên doanh tăng lên.
B. đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ ở nông thôn.
C. mở thêm nhiều trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên.
D. các thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.
+ Đâu không phải ý nghĩa của sự chuyển dịch cơ cấu GDP theo lãnh thổ ở nước ta?
A. Cho phép khai thác tốt hơn tiềm năng của mỗi miền trên cả nước.
B. Tạo ra cơ cấu kinh tế năng động, phù hợp với tình hình trong và ngoài nước.
C. Các vùng miền sẽ hỗ trợ cho nhau trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.
D. Bảo đảm sự phát triển đồng đều, giảm sự cách biệt giữa các vùng miền.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan