Đề thi chuyên đề Hóa học 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Trước khi học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch – Kỷ Hợi 2019, trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chuyên đề Hóa học lần 3 năm học 2018 – 2019, để thêm một lần nữa đánh giá lại quá trình chuẩn bị kiến thức hướng đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm 2019.

Đề thi chuyên đề Hóa học 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo Hóa học 2019 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, đề có mã đề 132 gồm 04 trang với 40 câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 50 phút, đề thi có đáp án.

Thông qua kỳ thi chuyên đề Hóa học 12 lần 3 này, trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc hướng đến nhiều mục tiêu: kiểm tra, củng cố lại toàn bộ kiến thức Hóa học 12 trước khi nghỉ Tết, tạo điều kiện để các em rèn luyện nâng cao kiến thức môn Hóa học 12, giúp các em nắm vững cấu trúc đề THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019, nâng cao phương pháp dạy và học Hóa học 12 để thực hiện cuộc “nước rút” khi kết thúc nghỉ Tết.

Trích dẫn đề thi chuyên đề Hóa học 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc:
+ Cho các phát biểu sau:
1. Trong dãy các kim loại Al, Cu, Au thì Cu là kim loại có tính dẫn điện tốt nhất.
2. So với các phi kim cùng chu kỳ, các kim loại thường có bán kính nguyên tử lớn hơn.
3. Tất cả các nguyên tố trong các phân nhóm phụ của bảng tuần hoàn đều là các kim loại.
4. Để tinh chế vàng từ vàng thô (lẫn tạp chất) bằng phương pháp điện phân, người ta dùng vàng thô làm catot.
5. Tôn là vật liệu gồm sắt được mạ một lớp thiếc mỏng để bảo vệ khỏi ăn mòn.
6. Vai trò chính của criolit trong quá trình sản xuất Al là làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3.
7. Một số kim loại kiềm thổ như Ba, Ca được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân.
Số phát biểu đúng là?
+ Cho các phát biểu sau:
(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure. (b) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.
(c) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí. (d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi.
(e) Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng.
Số phát biểu đúng là?
+ Điện phân dung dịch muối MSO4 (M là kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Tại thời điểm t giây, ion M2+ chưa bị điện phân hết. B. Khi thu được 1,8a mol khí ở anot thì vẫn chưa xuất hiện bọt khí ở catot.
C. Dung dịch sau điện phân có pH < 7. D. Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí ở catot.