Đề thi chuyên đề Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Trước khi học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch – Kỷ Hợi 2019, trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chuyên đề Toán lần 3 năm học 2018 – 2019, để thêm một lần nữa đánh giá lại quá trình chuẩn bị kiến thức hướng đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán năm 2019.

Đề thi chuyên đề Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo Toán 2019 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, đề có mã đề 485 gồm 05 trang với 50 câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 90 phút.

Thông qua kỳ thi chuyên đề Toán 12 lần 3 này, trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc hướng đến nhiều mục tiêu: kiểm tra, củng cố lại toàn bộ kiến thức Toán 12 trước khi nghỉ Tết, tạo điều kiện để các em rèn luyện nâng cao kiến thức môn Toán 12, giúp các em nắm vững cấu trúc đề THPT Quốc gia môn Toán năm 2019, nâng cao phương pháp dạy và học Toán 12 để thực hiện cuộc “nước rút” khi kết thúc nghỉ Tết.

Trích dẫn đề thi chuyên đề Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (1;-2;3). Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm I, bán kính IM.
+ Tập hợp tât cả các giá trị của tham số m để hàm số: y = -x^3 – 6x^2 + (4m – 9)x + 4 nghịch biến trên khoảng (-∞;-1) là?
+ Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [-1;3] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên [-1;3]. Giá trị của M – m bằng?
Tải tài liệu