Đề thi HSG Hóa học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi cấp trường môn Hóa học 12 lần 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, kỳ thi nhằm giúp kiểm tra và nâng cao chất lượng đội tuyển HSG Hóa học 12 của nhà trường.

Đề thi HSG Hóa học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc gồm có 02 trang, đề gồm 09 câu tự luận, thời gian làm bài 180 phút, đề thi có hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề thi HSG Hóa học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
+ Hòa tan hết 23,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,92 mol HCl và 0,01 mol NaNO3, thu được dung dịch Y (chất tan chỉ có 46,95 gam hỗn hợp muối) và 2,92 gam hỗn hợp Z gồm ba khí không màu. Dung dịch Y phản ứng được tối đa với 0,91 mol KOH, thu được 29,18 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính thành phần phần trăm thể tích của các khí trong Z?
+ Một hợp chất mạch hở A (chứa C, H, O, chỉ chứa một loại nhóm chức và có mạch cacbon không phân nhánh). Phân tử khối của A bằng 146. Cho 14,6 gam A tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M vừa đủ thu được hỗn hợp gồm một muối và một ancol. Xác định công thức cấu tạo của A.
+ Cho sơ đồ chuyển hóa giữa các chất hữu cơ như sau. (Các chữ cái A, B, C, D, E, F là kí hiệu các chất khác nhau cùng có 2 nguyên tử Cacbon trong phân tử). Tìm công thức cấu tạo của các chất A, B, C, D, E, F và viết các phương trình phản ứng xảy ra theo sơ đồ biến hóa trên, ghi rõ điều kiện để phản ứng xảy ra (nếu có).

[ads]


Tải tài liệu