Đề thi HSG Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và lời giải chi tiết đề thi HSG Hóa học 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương, nhằm giúp các bạn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học 12 sắp tới.

Trích dẫn đề thi HSG Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương:
+ Hòa tan hết 15,84 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 và MgCO3 trong dung dịch chứa 1,08 mol NaHSO4 và 0,32 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 149,16 gam và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với He bằng 11. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 13,6 gam rắn khan. Tính phần trăm khối lượng của Al đơn chất có trong hỗn hợp X?
+ Khử hóa bằng NaBH4 monosaccarit A cho một hexaol không quang hoạt; còn khi cắt mạch Ruff hai lần liên tiếp rồi oxi hóa với HNO3, A chuyển thành axit D-tactric. Các monosaccarit A và B chỉ khác ở C4. Vẽ cấu trúc của phần đisaccarit, ghi cấu hình của các liên kết glycozit trong chất X.
+ Hãy chỉ rõ các đặc điểm cấu trúc cho thấy A là hơp chất thơm. So sánh khả năng phản ứng thế electrophin của A với benzen và cho biết vị trí phản ứng ưu tiên ở A. Giải thích?

[ads]


Tải tài liệu