Đề thi HSG Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Trong giai đoạn vừa kết thúc học kỳ 1, chuẩn bị bước vào học kỳ 2, trường THPT Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Hóa học 12, với mục đích tuyển chọn được những em học sinh ưu tú môn Hóa học 12, để làm tấm gương học tập cho các em học sinh khác noi theo, các em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi Hóa học 12 lần này sẽ được tuyên dương, khen thưởng, và được đưa vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa học 12 của trường để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, phát huy hơn nữa những tiềm năng của các em, tạo điều kiện để các em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Hóa học 12 cấp tỉnh, cấp Quốc gia.

Đề thi HSG Hóa học 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh có mã đề 132, đề gồm 10 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi – đây là một điểm mới vì từ trước đến nay, đề thi HSG môn Hóa học 12 thường được biên soạn theo hình thức tự luận, điều này giúp các em thuận lợi trong việc kết hợp ôn tập kỳ thi HSG Hóa học 12 và kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm học 2018 – 2019, thời gian làm bài thi Hóa học là 90 phút, đề thi có đáp án các mã đề.

Trích dẫn đề thi HSG Hóa học 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh:
+ Cho các nhận xét sau:
(1) O2 có thể phản ứng trực tiếp với Cl2 ở điều kiện thường.
(2) Khi pha loãng H2SO4 đặc thì nên đổ từ từ nước vào axit.
(3) Trong một nguyên tử, số khối bằng tổng số hạt proton và nơtron.
(4) Nitrophotka là hỗn hợp gồm KNO3 và (NH4)2HPO4.
(5) Các chất: Cl2, NO2, P, SO2, N2, Fe3O4, S, NH3 đều vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
(6) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa ba muối.
(7) Kim loại Li được dùng làm tế bào quang điện.
(8) Cho dung dịch AgNO3 vào 4 lọ đựng các dung dịch HF, HCl, HBr, HI thì ở cả 4 lọ đều có kết tủa.
(9) Trong điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn xốp), trên catot xảy ra sự oxi hóa nước.
Trong số các nhận xét trên, số nhận xét không đúng là?
+ Cho các nguyên tố sau 11Na; 13Al; 17Cl; 21Sc. Hãy cho biết đặc điểm chung trong cấu tạo của nguyên tử các nguyên tố đó.
A. Electron cuối cùng thuộc phân lớp p. B. Đều có 1 electron độc thân ở trạng thái cơ bản.
C. Đều là các nguyên tố thuộc các chu kì nhỏ. D. Đều có 3 lớp electron.
+ Tiến hành điện phân (điện cực trơ, màng ngăn) một dung dịch hỗn hợp RSO4 0,3M và KCl 0,2M với cường độ dòng điện I = 0,5A sau thời gian t giây thu được kim loại ở catot và 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí ở anot. Sau thời gian 3t giây thu được hỗn hợp khí có thể tích là 4,256 lít (đktc). Biết hiệu suất phản ứng đạt 100%, R có hóa trị không đổi. Giá trị của t là?

[ads]


Tải tài liệu