Đề thi HSG Vật lý 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Trong giai đoạn vừa kết thúc học kỳ 1, chuẩn bị bước vào học kỳ 2, trường THPT Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Vật lý 12, với mục đích tuyển chọn được những em học sinh ưu tú môn Vật lý 12, để làm tấm gương học tập cho các em học sinh khác noi theo, các em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi Vật lý 12 lần này sẽ được tuyên dương, khen thưởng, và được đưa vào đội tuyển học sinh giỏi Vật lý 12 của trường để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, phát huy hơn nữa những tiềm năng của các em, tạo điều kiện để các em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Vật lý 12 cấp tỉnh, cấp Quốc gia.

Đề thi HSG Vật lý 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh có mã đề 132, đề gồm 10 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi – đây là một điểm mới vì từ trước đến nay, đề thi HSG môn Vật lý 12 thường được biên soạn theo hình thức tự luận, điều này giúp các em thuận lợi trong việc kết hợp ôn tập kỳ thi HSG Vật lý 12 và kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lý năm học 2018 – 2019, thời gian làm bài thi Vật lý là 90 phút, đề thi có đáp án các mã đề.

Trích dẫn đề thi HSG Vật lý 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh:
+ Trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 1 nguồn âm điểm với công suất phát âm không đổi. Tại điểm M có mức cường độ âm 60 dB. Dịch chuyển nguồn âm một đoạn a theo hướng ra xa điểm M thì mức cường độ âm tại M lúc này là 40 dB. Để mức cường độ âm tại M là 20 dB thì phải dịch chuyển nguồn âm theo hướng ra xa điểm M so với vị trí ban đầu một đoạn?
+ Đoạn mạch RLC với cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì trong mạch có cộng hưởng điện. Điều chỉnh tăng dần giá trị của biến trở thì?
A. Hệ số công suất của mạch giảm. B. Hệ số công suất của mạch tăng.
C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm tăng. D. Công suất của mạch giảm.
+ Chọn phát biểu sai? Trong hệ thống phát thanh:
A. ăngten có nhiệm vụ truyền dao động cao tần đi xa. B. bộ phận biến điệu có nhiệm vụ khuếch đại dao động cao tần.
C. bộ phận biến điệu có nhiệm vụ trộn dao động âm tần vào dao động cao tần. D. ống nói có nhiệm vụ biến âm thanh thành dao động âm tần.

[ads]


Tải tài liệu