Đề KSCL Lịch sử 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề KSCL Lịch sử 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh.

+ Chính sách ngoại giao đã đưa đến hậu quả gì cho Xiêm (Thái Lan)?
+ Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng mục đích của hai khối quân sự đối đầu ( Liên minh và Hiệp ước ) ở đầu thế kỉ XX?
+ Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đánh dấu sự thay đổi lớn nào của chủ nghĩa tư bản?

[ads]