Đề thi thử Đại học năm 2020 môn Tiếng Anh lần 1 trường chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp

Đồng hành cùng các bạn chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Tiếng Anh, tuyển sinh vào các trường Đại học – Cao đẳng, THI247.com giới thiệu đến các bạn nội dung đề thi kèm bảng đáp án đề thi thử Đại học năm 2020 môn Tiếng Anh lần 1 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp.

Trích dẫn đề thi thử Đại học năm 2020 môn Tiếng Anh lần 1 trường chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp:
+ Steve said to Mike, “Don’t touch the electric wires. It might be deadly.”
A. Steve warned Mike not to touch the electric wires as it might be deadly.
B. Steve warned that Mike not touch the electric wires as it might be deadly.
C. Steve warned Mike against touching the wires as it might have been deadly.
D. Steve warned Mike about not touching the electric wires as it might be deadly.
+ Longer life spans also increase the prevalence of generation gaps.
A. When life spans are increased, the prevalence of generation gaps increase.
B. The longer life spans are, the more prevalent generations gaps become.
C. Only when life spans increase does the prevalence of generation gaps increase.
D. No longer do the life spans increase the prevalence of generation gaps.
+ They finished one project. They started working on the next.
A. Not until they started working on the next project did they finish the previous one.
B. Only if they had they finished one project did they start working on the next.
C. Had they finished one project, they would have started working on the next.
D. Hardly had they finished one project when they started working on the next.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan