Đề thi thử GDCD THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An

Trước thời điểm học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch năm 2020, một số trường THPT tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã liên kết, cùng nhau tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm học 2019 – 2020 lần thứ nhất dành cho học sinh khối 12.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án đề thi thử GDCD THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An, nhằm giúp các bạn tham khảo, thử sức để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn GDCD năm học 2019 – 2020.

Trích dẫn đề thi thử GDCD THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An:
+ Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo ở nước ta hiện nay?
A. Bất cứ tôn giáo nào trên đất nước ta đều có quyền và nghĩa vụ như nhau.
B. Tất cả các nơi thờ tự, hoạt động tôn giáo đều được pháp luật bảo hộ.
C. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều được hoạt động theo quy định của pháp luật.
D. Các tôn giáo có quyền hoạt động theo quy định của tôn giáo mình bất cứ khi nào.
+ Nội dung nào sau đây không đúng về quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Tạo cơ sở để vợ, chồng củng cố tình yêu lâu dài. B. Là cơ sở đảm bảo được sự bền vững của hạnh phúc gia đình.
C. Là cơ sở để xây dựng một gia đình hạnh phúc. D. Là cơ sở để khắc phục tình trạng tảo hôn hiện nay.
+ Hiện nay trên các tuyến phố, các cửa hàng ở thành phố X có các chương trình giảm giá, khuyến mãi từ 50% đến 70% nhiều mặt hàng. Các cửa hàng đó đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quan hệ cung cầu?
A. Giá cả tăng cung tăng. B. Giá cả ảnh hưởng tới cung cầu. C. Cung cầu ảnh hưởng tới giá cả. D. Giá cả giảm cầu tăng.
+ Bình đẳng giữa các tôn giáo là?
A. đảm bảo trật tự và an toàn xã hội trên các lĩnh vực. B. chống mọi bất hòa giữa mọi công dân trong nước.
C. thực hiện chính sách hòa bình, hợp tác cùng phát triển. D. tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
+ Mọi người đều có quyền kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về?
A. trách nhiệm trong kinh doanh. B. trách nhiệm trong phát triển kinh tế.
C. quyền và nghĩa vụ trong phát triển kinh tế. D. quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh.
Tải tài liệu