Đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Thanh Chương 1 – Nghệ An

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc một đề thi thử Hóa học 2019 có đáp án chất lượng, đó là đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Thanh Chương 1 – Nghệ An, đề có mã 132 gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề được biên soạn bám sát đề minh họa Hóa học 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Thanh Chương 1 – Nghệ An:
+ Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Đốt Mg trong oxi.
(b) Để vật bằng gang trong không khí ẩm.
(c) Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch FeSO4.
(d) Quấn sợi dây đồng và sợi dây nhôm rồi nhúng vào dung dịch NaCl.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa học là?
+ Thực hiện thí nghiệm theo thứ tự:
– Cho vài giọt phenolphtalein vào 3 ống nghiệm chứa nước được đánh số thứ tự.
– Cho vào ống nghiệm thứ nhất 1 mẩu Na nhỏ.
– Cho vào ống nghiệm thứ hai 1 mẩu Mg.
– Cho vào ống nghiệm thứ ba một mẩu nhôm (nhôm lá).
Để yên một thời gian rồi lần lượt đun nóng các ống nghiệm. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Sau khi đun nóng, có 2 ống nghiệm chuyển sang màu hồng
B. Chỉ có ống nghiệm thứ nhất dung dịch có màu hồng sau khi đun nóng.
C. Trước khi đun nóng, không có ống nghiệm nào có màu hồng.
D. Ống nghiệm thứ 3 trước khi đun nóng không có hiện tượng gì, sau khi đun nóng dung dịch chuyển màu hồng.
+ Cho các phát biểu sau:
(a) Vỏ bánh mì khi ăn sẽ ngọt hơn ruột bánh mì.
(b) Có thể phân biệt len (lông cừu) và “len” (tơ nitron) bằng cách đốt.
(c) Để hạn chế vị tanh của cá, khi nấu canh cá người ta nấu với các loại có vị chua như me, sấu, khế.
(d) Thành phần chủ yếu của khí biogas là metan.
(e) Tơ tằm là một loại protein đơn giản.
(g) Dầu mỡ để lâu trong không khí bị ôi thiu do liên kết đôi C=C bị oxi hoá bởi oxi không khí.
Số phát biểu đúng là?