Đề thi thử Hóa học THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

Ngày 24 tháng 2 năm 2019 (4 tháng trước kỳ thi chính thức THPTQG 2019 môn Hóa học), trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương) tổ chức kỳ thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm học 2018 – 2019 lần thứ nhất, kỳ thi là dịp để nhà trường phổ biến các nội dung quan trọng liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học: quy chế thi, cấu trúc đề thi Hóa học.

Đề thi thử Hóa học THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương có mã đề 505 gồm 4 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan môn Hóa học 10 – 11 – 12, thời gian làm bài thi thử Hóa học là 50 phút, theo đánh giá của THI247.com, đề có cấu trúc giống và độ khó tương đương với đề tham khảo THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề.

Trích dẫn đề thi thử Hóa học THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương:
+ Cho hai dung dịch: dung dịch A chứa KOH 1M và Ba(OH)2 0,5M; dung dịch B chứa AlCl3 1M và Al2(SO4)3 0,5M.
Cho V1 lít dung dịch A vào V2 lít dung dịch B thu được 53,92 gam kết tủa.
Cho dung dịch BaCl2 dư vào V2 lít dung dịch B thu được 69,9 gam kết tủa.
Tỉ lệ V1 : V2 là?
+ Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được glixerol và hỗn hợp hai axit béo gồm axit oleic và axit linoleic. Đốt cháy m gam X cần vừa đủ 35,392 lit O2 (đktc), thu được 50,16 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với V ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của V là?
+ Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin X là?
A. metylamin. B. đimetylamin. C. anilin. D. benzylamin.