Đề khảo sát THPTQG 2019 lần 2 môn Hóa học trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Theo đúng như kế hoạch đã đề ra từ ban đầu, Chủ Nhật ngày 03 tháng 03 năm 2019, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Hóa học lần thứ 2. Qua kỳ thi này, học sinh sẽ được tiếp cận với các dạng bài tập Hóa học mới và khó, củng cố lại các dạng bài đã học, giáo viên bộ môn Hóa học sẽ nắm được kỹ hơn chất lượng học tập của học sinh khối 12, để có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng trong giai đoạn nữa sau học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Đề khảo sát THPTQG 2019 lần 2 môn Hóa học trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa mã đề 206 gồm 05 trang với 40 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài thi Hóa học trong 50 phút, đề được biên soạn dựa trên cấu trúc đề minh họa THPT Quốc gia môn Hóa học năm học 2018 – 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019, những đề thi thử Hóa học của các trường chuyên như THI247.com đang giới thiệu ở đây là những đề thi mà các em cần dành một sự quan tâm đặc biệt, bởi đó là các đề có độ khó cao, nhiều dạng bài phân loại mới, do đó sẽ đánh giá đúng thực lực của bản thân, để có kế hoạch ôn thi phù hợp trong khoảng 4 tháng còn lại.

Trích dẫn đề khảo sát THPTQG 2019 lần 2 môn Hóa học trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa:
+ Este X được điều chế từ aminoaxit A và ancol B. Hóa hơi 2,06 gam X hoàn toàn chiếm thể tích bằng thể tích của 0,56 gam nitơ ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Biết rằng từ B có thể điều chế cao su Buna bằng 2 giai đoạn. Hợp chất X có công thức cấu tạo là?
+ Cho muối X có công thức phân tử C3H12N2O3. Cho X tác dụng hết với dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu được sản phẩm khí có khả năng làm quì ẩm hóa xanh và muối axit vô cơ. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn điều kiện trên?
+ Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Kim loại Cu khử được ion Fe3+ trong dung dịch. B. Có thể dùng dung dịch Ca(OH)2 để loại bỏ tính cứng tạm thời của nước.
C. Ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) ở dưới đất được bảo vệ chủ yếu bởi một lớp sơn dày. D. Phèn chua được dùng trong công nghiệp giấy.