Đề thi thử Hóa học THPTQG 2019 lần 2 trường THPT Tĩnh Gia 2 – Thanh Hóa

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi thử Hóa học THPTQG 2019 lần 2 trường THPT Tĩnh Gia 2 – Thanh Hóa, đề bám sát nội dung và cấu trúc của đề tham khảo THPT Quốc gia 2019 môn Hóa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi thử Hóa học THPTQG 2019 lần 2 trường THPT Tĩnh Gia 2 – Thanh Hóa:
+ Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây?
A. Lên men tạo rượu etylic. B. Tham gia phản ứng thủy phân.
C. Tính chất của nhóm anđehit. D. Tính chất poliancol.
+ Câu ca dao: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ. Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”. Nói về hiện tượng nào sau đây?
A. Phản ứng của các phân tử O2 thành O3. B. Có sự phân hủy nước, cung cấp oxi .
C. Phản ứng của O2 và N2 sau đó biến thành đạm nitrat. D. Mưa rào là nguồn cung cấp nước cho cây lúa.
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
A. Liên kết giữa nhóm CO và NH gọi là liên kết peptit.
B. Từ các aminoaxit là glyxin, alanin có thể tạo tối đa 6 tripeptit.
C. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
D. Khi cho quỳ tím vào dung dịch muối natri của glyxin thì quỳ tím hóa xanh.

XEM TRỰC TUYẾN