Đề thi thử Sinh học 10 THPTQG lần 1 năm 2018 – 2019 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

Xin chào các em học sinh khối 10 yêu quý, như chúng ta đã biết, bắt đầu từ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 thì đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học đã được mở rộng nội dung kiến thức đến chương trình lớp 10, do đó nội dung kiến thức môn Sinh học chúng ta cần ôn tập là rất lớn. Hiểu rõ được những yêu cầu và thay đổi đó, trường THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang đã tổ chức các kỳ thi thử môn Sinh học dành cho học sinh khối 10, và các kỳ thi thử bổ ích như thế này sẽ được tiếp diễn cho đến khi các em hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia môn Sinh học.

Đề thi thử Sinh học 10 THPTQG lần 1 năm 2018 – 2019 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang có mã đề 132 gồm 03 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có 4 phương án để học sinh lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 0.25 điểm, số điểm này sẽ được dùng để đánh giá kết quả học tập môn Sinh học 10 của các em, THI247.com đã đính kèm phần đáp án ở phía sau đề để các em có thể nhanh chóng kiểm tra lại kết quả bài thi sau khi thử sức với đề thi này.

Trích dẫn đề thi thử Sinh học 10 THPTQG lần 1 năm 2018 – 2019 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang:
+ Lipit có các chức năng nào sau đây:
1. Cấu trúc hệ thống màng sinh học.
2. Là chất dựu trữ năng lượng.
3. Là thành phần bắt buộc của enzim.
4. Là thành phần cấu trúc của carotenoit.
5. Là thành phần cấu tạo các vitamin A, D, E, K.
6. Là thành phần cấu trúc của thành xenlulôzơ.
Phương án đúng là?
+ Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì?
A. thường xuyên trao đổi chất với môi trường.
B. có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.
C. phát triển và tiến hoá không ngừng.
D. có khả năng thích nghi với môi trường.
+ Hoạt động nào sau đây là chức năng của nhân tế bào ?
A. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào.
B. Chứa và bảo quản thông tin di truyền.
C. Vận chuyển các chất bài tiết cho tế bào.
D. Duy trì sự trao đổi chất giữa nhân và chất nguyên sinh.

[ads]


Tải tài liệu