Đề thi thử THPT 2021 môn Toán lần 3 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2020 – 2021 môn Toán lần 3 trường THPT Đồng Đậu, tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Cho hình trụ có bán kính đáy r. Gọi O và O′ là tâm của hai đường tròn đáy. Một mặt cầu tiếp xúc với hai đáy của hình trụ tại O và O′. Gọi VC và VT lần lượt là thể tích của khối cầu và khối trụ.
+ Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính bằng R = 3 và đường sinh l = 6 bằng.
+ Cho hình nón có độ dài đường cao bằng 2a và bán kính đáy bằng a. Diện tích xung quanh của hình nón bằng?

[ads]


Tải tài liệu