Đề thi thử THPT QG 2019 Địa lý lần 2 trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng

Như vậy chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 môn Địa lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sẽ diễn ra, đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng có ảnh hưởng lớn đến tương lai về sau của các em học sinh khối 12, do đó, cần có một sự chuẩn bị thật tốt về mặt kiến thức môn Địa lý THPT lẫn tâm lý thi cử để các em bước vào kỳ thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm học 2018 – 2019 với một sự tự tin cao nhất.

Nắm được yêu cầu tất yếu đó, ngày 24/03/2019, trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm học 2018 – 2019 lần thứ 2, về mặt hình thức và cấu trúc, đề vẫn được biên soạn bám sát theo đề tham khảo THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019 của Bộ GD&ĐT, các câu hỏi trắc nghiệm Địa lý đảm bảo phân loại tốt các nhóm đối tượng học sinh yếu – trung bình, khá và giỏi, đề thi thử THPT QG 2019 Địa lý có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPT QG 2019 Địa lý lần 2 trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng:
+ Các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. cơ khí, chế biến nông – lâm – thuỷ sản và sản xuất hàng tiêu dùng.
B. hoá chất, chế biến nông – lâm – thuỷ sản và sản xuất hàng tiêu dùng.
C. luyện kim, chế biến nông – lâm – thuỷ sản và sản xuất hàng tiêu dùng.
D. khai thác than, chế biến nông – lâm – thuỷ sản và sản xuất hàng tiêu dùng.
+ Cho biểu đồ: CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2016 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017). Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu diện tích lúa phân theo vùng của nước ta, giai đoạn 2010 – 2016?
A. Đồng bằng sông Hồng giảm, các vùng khác tăng.
B. Đồng bằng sông Hồng tăng, Đồng bằng sông Cửu Long giảm.
C. Đồng bằng sông Cửu Long giảm, các vùng khác tăng.
D. Đồng bằng sông Cửu Long tăng, Đồng bằng sông Hồng giảm.
+ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào say đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007?
A. Tỉ trọng nông nghiệp và lâm nghiệp giảm, thủy sản tăng.
B. Tỉ trọng nông nghiệp giảm, lâm nghiệp và thủy sản tăng.
C. Tỉ trọng nông nghiệp tăng, lâm nghiệp và thủy sản tăng.
D. Tỉ trọng nông nghiệp tăng, lâm nghiệp và thủy sản giảm.