Đề minh họa Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đúng như cam kết đã phát biểu trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hôm nay (ngày 06/12/2018), bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề minh họa Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nhằm giúp các em học sinh khối 12 có cái nhìn chính xác nhất về hình thức và cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm học 2018 – 2019, để các em có phương pháp ôn tập phù hợp, hướng đến kỳ thi chính thức Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 môn Địa lý sẽ diễn ra vào cuối tháng 6.

Đề minh họa Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có mã đề 001 gồm 4 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 40 câu hỏi và bài tập, thời gian làm bài 50 phút (không tính thời gian phát đề).

Đáp án và lời giải chi tiết của đề minh họa Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019 – Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được THI247.com cập nhật sớm nhất có thể.

Trích dẫn đề minh họa Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019 – Bộ Giáo dục và Đào tạo:
+ Cho biểu đồ: CƠ CẤU DOANH THU DU LỊCH LỮ HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ NĂM 2016 (%) (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018). Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2016 so với năm 2010?
A. Kinh tế ngoài Nhà nước giảm, kinh tế Nhà nước tăng.
B. Kinh tế Nhà nước giảm, kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng, kinh tế Nhà nước tăng.
D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm, kinh tế Nhà nước giảm.
+ Cho biểu đồ về GDP của Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2016: (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018). Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu GDP của Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2016.
B. Giá trị GDP của Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2016.
C. Chuyển dịch cơ cấu GDP của Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2016.
D. Tốc độ tăng trưởng GDP của Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2016.

XEM TRỰC TUYẾN