Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Địa lí sở GD&ĐT Bắc Ninh

Chỉ còn chưa đầy một tháng rưỡi nữa là kỳ thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm học 2018 – 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sẽ chính thức diễn ra. Và để giúp các em học sinh khối 12 đang sinh sống và học tập tại tỉnh Bắc Ninh có một sự chuẩn bị thật chu đáo cho kỳ thi sắp tới, vừa qua, phòng quản lý chất lượng, trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm học 2018 – 2019.

THI247.com giới thiệu đến các em nội dung đề thi và đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Địa lí sở GD&ĐT Bắc Ninh, đề thi có mã đề 401 được biên soạn dựa theo hình thức và cấu trúc đề tham khảo THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, đề gồm 5 trang với 40 câu Địa lí lớp 10, 11 và 12 (nội dung Địa lí 12 chiếm phần lớn), thời gian làm bài thi thử môn Địa lí là 50 phút.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Địa lí sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Cho biểu đồ: CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG HÀNG HOÁ LUÂN CHUYỂN PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ NĂM 2017 (%) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018). Nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2017 so với năm 2010?
A. Kinh tế Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.
B. Kinh tế Nhà nước tăng, kinh tế ngoài Nhà nước giảm.
C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
D. Kinh tế Nhà nước và kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
+ Sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế cho thấy nền kinh tế nước ta:
A. thành phần nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo. B. chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.
C. chuyển biến nhanh theo hướng tích cực. D. chuyển biến theo hướng nền kinh tế thị trường.
+ Việc phát huy thế mạnh của từng vùng, tăng cường hội nhập với thế giới đã dẫn tới:
A. chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đẩy nhanh chuyển giao công nghệ.
B. phân hóa sản xuất giữa các vùng, ra đời vùng kinh tế trọng điểm.
C. sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân hóa sản xuất giữa các vùng.
D. hình thành các vùng kinh tế trọng điểm và dịch vụ tư vấn đầu tư.
Tải tài liệu