Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lí cụm liên trường THPT tỉnh Quảng Nam

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lí cụm liên trường THPT tỉnh Quảng Nam.

Câu 41: Thiên tai nào sau đây xảy ra ở dải bờ biển Trung Bộ nước ta? A. Sạt lở bờ biển. B. Mưa đá. C. Lũ quét. D. Ngập lụt. Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 – 14, cho biết cao nguyên nào sau đây thuộc miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ? A. Sơn La. B. Mơ Nông. C. Mộc Châu. D. Tà Phình. Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Chu thuộc hệ thống sông nào sau đây? A. Sông Mã. B. Sông Thái Bình. C. Sông Cả. D. Sông Hồng.
Câu 44: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ nào sau đây thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai? A. Hồ Kẻ Gỗ. B. Hồ Hòa Bình. C. Hồ Trị An. D. Hồ Thác Bà. Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây có hướng tây bắc – đông nam? A. Ngân Sơn. B. Hoàng Liên Sơn. C. Đông Triều. D. Bắc Sơn. Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết địa điểm nào sau đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới của nước ta? A. Phong Nha – Kẻ Bàng. B. Kon Ka Kinh. C. Cù Lao Chàm. D. Bù Gia Mập.
Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết lát cắt A – B có hướng nào sau đây? A. Đông – Tây. B. Tây Nam – Đông Bắc. C. Tây Bắc – Đông Nam. D. Bắc – Nam. Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết đỉnh lũ của sông Hồng (trạm Hà Nội) vào tháng nào sau đây? A. 8. B. 7. C. 10. D. 9.
Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí tượng nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng IX? A. Nha Trang. B. Thanh Hóa. C. Hà Nội. D. Đà Lạt. Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở khu vực đồi núi nước ta? A. Đất feralit trên đá badan. B. Đất feralit trên đá vôi. C. Các loại đất khác và núi đá. D. Đất feralit trên các loại đá khác.

[ads]